اخبار راهنمایی و رانندگی

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب

برای قبولی در آزمون آیین نامه مقدماتی و آزمون آیین نامه اصلی بهترین راهکار حل نمونه سوالات آیین نامه با جواب است بنابراین به متقاضیان گواهینامه پایه ۳ رانندگی توصیه میکنیم نمونه سوالات آيین نامه رانندگی با جواب را ببینند و حل نمایند .

هنگام رانندگی در شرایط یخبندان از انجام دادن کدام عمل باید اجتناب نمود ؟

الف) سریعا و پشت سر هم ترمز گرفتن

ب) استفاده مدام از ترمز دستی

ج) استفاده مدام از دنده یک

د) همه موارد

جواب صحیح گزینه د

-----------------

حق تقدم عبور در تقاطع ها و میدان ها چگونه مشخص میشود ؟

الف) با استفاده از علائم راه و فرمان های پلیس

ب) فقط با استفاده از علائم راه

ج) فقط با فرمان پلیس

د) مطابق با نظر رانندگان

جواب صحیح گزینه الف

----------------

حداکثر سرعت در خیابان های شریانی اصلی ...... و در خیابان های شریانی فرعی ...... کیلومتر بر ساعت است 

الف) شریانی اصلی ۸۰ - شریانی فرعی ۱۰۰

ب) شریانی اصلی ۶۰ - شریانی فرعی ۵۰

ج) شریانی اصلی ۵۰ - شریانی فرعی ۶۰

د) شریانی اصلی ۱۰۰ - شریانی فرعی ۸۰

جواب صحیح گزینه ب

---------------

تابلوی تقدم عبور معمولا در چه جاهایی نصب میشود ؟

الف) محل انجام تعمیرات جاده

ب) تقاطع ها

ج) پل های باریک

د) همه موارد

جواب صحیح گزینه د

---------------

تابلوهای هشدار دهنده یا ...... بیشتر به شکل ...... با نوارهای حاشیه ...... رنگ و زمینه ...... رنگ میباشد .

الف) اخطاری - مربع - قرمز - سفید

ب) اخباری - دایره - قرمز - آبی

ج) انتظامی - پنج ضلعی - قرمز - سفید

د) اخطاری - مثلث - قرمز - سفید

جواب صحیح گزینه د

---------------

به هنگام گردش به راست کدامیک از موارد زیر باید رعایت گردد ؟

الف) توجه به دوچرخه سوار ها و موتور سوارها

ب) توجه به جریان ترافیک و عابرین

ج) علامت دادن با چراغ راهنمای سمت راست از فاصله ۱۰۰ متری

د) همه موارد

جواب صحیح گزینه د

--------------

وسیله نقلیه انتظامی و امدادی در حال ماموریت ، مجاز به انجام چه مواردی میباشد ؟

الف) تجاوز از سرعت مجاز و سبقت از راست وسیله نقلیه دیگر

ب) حرکت بر خلاف جهت عبور در میدان

ج) حرکت در مسیر مخالف آزاد راه

د) همه موارد

--------------

راننده کامیون به تقاطع رسیده و به سمت راست راهنما میزند اما ابتدا به سمت چپ متمایل میشود چه توجیحی برای این کار وجود دارد ؟

الف) راننده از گردش به راست پشیمان شده است

ب) برای اینکه چرخ های عقب به جدول سمت راست برخورد نکند

ج) راننده اشتباه راهنما زده است

د) رانننده کنترل خود را بر کامیون از دست داده است

جواب صحیح گزینه ب

--------------

عبور از رو کدامیک از خطوط زیر ممنوع نمی باشد ؟

الف) خط طولی ممتد

ب) خط زیگزاگ

ج) خط طولی مقطع

د) همه موارد

جواب صحیح گزینه ج

---------------

روش یک طول اتومبیل در تعیین فاصله با خودروی جلویی در راه های خشک چگونه است ؟

الف) سه طول خودرو به ازای هر ۳۰ کیلومتر بر ساعت

ب) یک طول اتومبیل به ازای هر ۱۵ کیلومتر بر ساعت

ج) یک طول اتومبیل به ازای هر ۳۰ کیلومتر بر ساعت

د) سه طول اتومبیل به ازای هر ۱۵ کیلومتر بر ساعت

جواب صحیح گزینه ب

---------------

اگر بر سرچهار راهی چراغ سبز باشد ، اما داخل تقاطع بدلیل ترافیک بسته باشدچگونه میتوان عبور کرد؟

الف) میتوان با بوق زدن خودروهای جلویی را وادار به حرکت نمود

ب) میتوان با چراغ خودرو های جلویی را وادار به حرکت نمود

ج) چون چراغ سبز است میتوان عبور کرد

د) باید صبر کرد تا راه باز شود و نباید تقاطع را مسدود کرد

جواب صحیح گزینه د

---------------

در چهار راهی با میدان دید کم در حال حرکت هستید چه کاری باید انجام دهید ؟

الف) ضمن توجه به طرفین ، با همین سرعت به حرکت خود ادامه دهید زیرا حق تقدم با شماست

ب) در حالی که طرفین را نگاه میکنید ، با رعایت احتیاط به آهستگی حرکت کنید

ج) در حالی که طرف راست را نگاه میکنید ، کاملا آهسته حرکت کنید 

د) با سرعت کم حرکت کنید تا موجب تصادف نگردید

جواب صحیح گزینه ب

----------------

رانندگان در بخش وسط راه هایی که به وسیله خط کشی یا علائم دیگر به سه بخش تقسیم شده است ممنوع است مگر برای ...... ؟

الف) سبقت گرفتن یا گردش به چپ با رعایت علائم و مقررات

ب) سرعت های پایین

ج) سرعت بالا

د) استراحت کردن با رعایت احتیاط

جواب صحیح گزینه الف

----------------

هنگام پارک در سرازیری که دارای جدول میباشد ، فرمان را باید کدام سمت چرخاند ؟

مستقیم

فرقی ندارد

چپ 

راست

جواب صحیح گزینه الف

-----------------

در هنگام حرکت و لغزش همزمان عقب خودرو از کدام موارد باید اجتناب نمود ؟

الف) استفاده از ترمز و کلاچ

ب) گاز دادن و استفاده از ترمز و کلاچ

ج) گاز دادن

د) علامت دادن به سایر

جواب صحیح گزینه ب

----------------

کدامیک از موارد زیر بر فرمان پلیس مقدم است ؟

الف) خط کشی

ب) علائم

ج) تابلوها

د) هیچ کدام

جواب صحیح گزینه د

-----------------

در هنگام رانندگی در شرایط یخبندان و جاده خیس هنگام نزدیک شدن به پیچ چه مواردی را باید رعایت کرد ؟

الف) از حرکت سریع فرمان و انحراف به طرفین خودداری کنید

ب) تا حد امکان با دنده سنگین حرکت کنید

ج) قبل از رسیدن به پیچ از سرعت خود بکاهید

د) همه موارد

جواب صحیح گزینه د

-----------------

گواهی اشتغال به تحصیل برای گواهینامه رانندگی

اغلب پسرها هنگامی که به سن قانونی دریافت گواهینامه رانندگی میرسند در دانشگاه مشغول به تحصیل میباشند برای دریافت گواهینامه طبق مقررات کنونی جمهوری اسلامی ایران متقاضیان دریافت گواهینامه ی پسر برای دریافت گواهینامه باید دارای کارت پایان خدمت معافیت دایم و یا معافی...

ادامه مطلب

انواع نمونه سوالات آیین نامه اصلی و مقدماتی

اگر تا بحال امتحان آیین نامه نداده اید و از متقاضیان گواهینامه پایه ۳ رانندگی هستید و به زودی باید در آزمون آیین نامه شرکت کنید به شما توصیه می کنم این مقاله را تا پایان بخوانید ...

ادامه مطلب

مواد لازم برای قبولی در آزمون آیین نامه اصلی

همین طور که می دانید برای قبولی در آزمون آیین نامه اصلی و مقدماتی باید حداقل نمره ۲۶ را از ۳۰ بیاورید . یعنی هر هنرآموز مجاز است در آزمون تئوری آیین نامه حداکثر به چهار سوال پاسخ اشتباه دهد یا اصلا پاسخ ندهد .

در این قسمت سعی داریم مواد لاز...

ادامه مطلب