دکتر رانندگی

لوگوی دکتر رانندگی :نمونه سوالات آیین نامه

سوال امتحان آیین نامه اصلی و مقدماتی

قبل از هر امتحانی آشنایی با نمونه سوالات آن امتحان میتواند به شدت تاثیر مثبتی در موفقیت در آن آزمون داشته باشد . در اینجا نیز تعدادی نمونه سوال آیین نامه برای شما قرار داده ایم تا قبل از امتحان آیین نامه اصلی و مقدماتی آنها را مرور کنید . توصیه میشود برای آشنایی بیشتر با نمونه سوالات امتحان آیین نامه مقدماتی و اصلی ، بسته ویژه سوالات آیین نامه دکتر رانندگی را دانلود نمایید تا با انواع نمونه سوالات سخت آیین نامه و همین طور سوالات آسان و سوالات فنی و سوال های مربوط به بخش های مختلف کتاب آیین نامه که معمولا جز سوالات امتحانی آیین نامه است آشنا شوید .

تنها زمانی میتوانید از تلفن همراه در رانندگی استفاده کنید که ... ؟ 

الف - در یک محل و مکان امن توقف کرده باشید 

ب - وسیله نقلیه شما دارای دنده اتوماتیک باشد 

ج - فرمان را با یک دست بگیرید و اتومبیل را هدایت کنید

د - نیاز به انجام یک تلفن اضطراری باشد

جواب صحیح : گزینه الف 

------------------------------------------------------------------

اگر چراغ ترمز شما کارنکند چه موقع مجاز به رانندگی هستید ؟

الف - در طول روز 

ب - هیچوقت 

ج - زمانی که به آزمایش رانندگی میروید

د - در شرابط اضطراری

جواب صحیح : گزینه ب

------------------------------------------------------------------

 تاثیرات مواد مخدر چیست ؟

الف - عدم کنترل راننده در شرایط ضروری

ب - اعتنا نکردن به قوانین رانندگی و فرامین پلیس 

ج - عدم رعایت شئونات و برهم زدن نظم رانندگی

د - افزایش اعتماد به نفس کاذب - کاهش هوشیاری 

جواب صحیح : گزینه د

------------------------------------------------------------------

در حین رانندگی در صورت خستگی باید ... ؟

الف - سرعت را کم کرده و به راه ادامه دهیم

ب - به محض توانستن اتومبیل را متوقف کنیم و در معرض هوای تازه قرار گیریم

ج - با رعایت حق تقدم ، تغییر مسیر سرعت داده و از سرعت خود بکاهید

د - بر سرعت خود می افزاییم تا زودتر به مقصد برسیم

جواب صحیح : گزینه ب

------------------------------------------------------------------

کدام مورد است که به هنگام سبقت گرفتن از آنها باید فضای بیشتری را برای وسیله نقلیه درنظر بگیرید ؟

الف - موتور سیکلت - دوچرخه

ب - تراکتور

ج - جرثقیل 

د - ماشین های مجاور

جواب صحیح : گزینه الف 

------------------------------------------------------------------

تابلوی زیر به چه معناست ؟

تابلو راهنمایی و رانندگی - خط ویژه عبور - دکتر رانندگی

  الف - خط عبور اتوبوس 

ب - راهنمای مسیر

ج - خط اتوبوس

د - خط ویژه عبور

جواب صحیح : گزینه د

------------------------------------------------------------------

شما با سرعت ۴۵ کیلومتر در ساعت در یک جاده خشک در حال رانندگی هستید ، فاصله شما با اتومبیل جلویی چند طول اتومبیل باید باشد ؟

الف - ۴ طول اتومبیل 

ب - ۲ طول اتومبیل 

ج - ۵ طول اتومبیل 

د - ۳ طول اتومبیل

جواب صحیح : گزینه د

------------------------------------------------------------------

شما در هنگام رانندگی در شهر مجاز هستید حداکثر سرعتی معادل ... ؟

الف - ۵۰ کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی - ۵۰ کیلومتر در خیابان های شریانی فرعی و ۳۰ کیلومتر در معابر محلی و میادین حرکت کنید 

ب - ۶۰ کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی - ۵۰ کیلومتر در خیابان های شریانی فرعی و ۲۰ کیلومتر در معابر محلی و میادین حرکت کنید 

ج - ۶۰ کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی - ۵۰ کیلومتر در خیابان های شریانی فرعی و ۳۰ کیلومتر در معابر محلی و میادین حرکت کنید 

د - ۶۰ کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی - ۴۰ کیلومتر در خیابان های شریانی فرعی و ۳۰ کیلومتر در معابر محلی و میادین حرکت کنید 

جواب صحیح : گزینه ج

------------------------------------------------------------------

در صورت زرد شدن چراغ راهنمایی در وسط تقاطع ... ؟

الف - متوقف میشوید 

ب - برای تخلیه تقاطع به راه خود ادامه میدهید 

ج - بدون رعایت حق تقدم میتوان عبور کرد

د - بلافاصله ترمز کرده با دنده عقب پشت خط عابر متوقف میشوید

جواب صحیح : گزینه ب

------------------------------------------------------------------

چه عاملی میتواند میزان خطر ناشی از آسیب دیدگی گردن را موقع تصادف کم کند ؟

الف - ترمز های ضد قفل

ب - وجود پشتی مناسب پشت سر و تنظیم شده

ج - فرمان قابل انعطاف

د - صندلی مجهز به بالشتک هوا

جواب صحیح : گزینه ب

------------------------------------------------------------------

حداکثر سرعت در جاده های اصلی ... ؟

الف - در روز ۸۰ کیلومتر - در شب ۹۰ کیلومتر

ب - در روز ۹۰ کیلومتر - در شب ۸۵ کیلومتر

ج - در روز ۹۵ کیلومتر - در شب ۸۵ کیلومتر 

د -در روز ۸۵ کیلومتر - در شب ۹۵ کیلومتر 

جواب صحیح : ج

------------------------------------------------------------------

کاربرد روش دو ثانیه برای چیست ؟

الف - محاسبه زمان 

ب - تخمین مسافت خودرو با وسیله جلویی

ج - تست موتور

د - مورد ۱ و ۳

جواب صحیح : گزینه ب

------------------------------------------------------------------

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی کالیفرنیا

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی کالیفرنیا برای افراد پارسی زبان که در کالیفرنیا آمریکا زندگی می کنند هم اکنون برای شما گرداوری کرده ایم .
خیلی از هموطنان عزیزمان در کالیفرنیا آمریکا درخواست نمونه ...

ادامه مطلب

سوالات آزمون اصلی آیین نامه 96 و سوالات فنی با جواب

تعدادی از سوالات آزمون اصلی آیین نامه با جواب را در اینجا آورده ایم .
فراموش نکنید که برای قبولی در آزمون اصلی آیین نامه باید هر چه بیشتر نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب را حل کنید .
آزمون اصلی آیین نامه که شامل ...

ادامه مطلب

نمونه سوالات آزمون آیین نامه افسر

نمونه سوالات آزمون آیین نامه افسر در واقع سوالات امتحانی آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی است که از متقاضیان گواهی نامه پایه ۳ گرفته می شود . نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی تاثیر به سزا...

ادامه مطلب

کاهش استرس در هنگام آزمون عملی یا شهری رانندگی

آیا تا بحال تجربه امتحان عملی رانندگی در حضور افسر راهنمایی و رانندگی را داشته اید ؟ خیلی از هنرآموزان و متقاضیان گواهینامه رانندگی در هنگام امتحان عملی رانندگی استرس دارند و همین استرس باعث میشود در آزمون شهری مردود شوند ...

ادامه مطلب

دانلود سوالات آزمون آیین نامه اصلی دانلود سوالات آزمون آیین نامه مقدماتی